Kontakt

 ČELLAS s.r.o.
DOLNÁ LEHOTA 76, 976 98 LOPEJ

Prevádzka: MPČĽ 46, 977 03 Brezno

 +421 908 22 52 88 – Dušan Čellár (konateľ)

+421 902 815 115 – Monika Macuľová (vedúca Chránenej dielne)

 laser@cellas.eu 

chdcellas@gmail.com

IČO: 44 567 081
IČ DPH: SK 2022755097


Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro Vložka číslo: 15980/S